Gorbatschow Lemon 10 Prozent vol. 12 x 0,33 l EINWEG

Wodka Gorbatschow Citron 37,5 Prozent vol. 1 x 0,7 l

Wodka Gorbatschow Lemon 12 x 0,33l Dose inkl. 3Euro DPG Pfand

MSK-Moskovskaya Vodka - Lemon Mix, Longdrink in der Dose 12 x 0,33l inkl. 3,00 Euro Pfand EINWEG

Wodka Gorbatschow 37,5 Prozent vol. 1 x 0,7 l

Gorbatschow Maracuja 10 Prozent vol. 12 x 0,33 l EINWEG

Gorbatschow Sex on the Beach 10 Prozent vol. 12 x 0,33 l EINWEG